Projekční činnost

L.S. P. Zlín s.r.o. zajištuje projekční a inženýrskou činnost

Pro tvorbu projektové dokumentace průmyslových,výrobních,skladových a sportovních hal je využívána výpočetní technika se vhodným softwarem. Elektronická podoba výkresů –schémata, dispozice, sestavy a vizualizace je vytvářena pomocí aplikace AutoCad a jeho modifikacemi.

Pro práci s daty jsou používány databázové systémy. Textové a tabulkové dokumenty jsou vytvářeny nejužívanějšími softwarovými aplikacemi. Pro větší přehlednost je vizualizace hal aplikována v maximální míře na barevném tisku.

Přezkoumání a ověření veškeré dokumentace vypracované pro každý projekt je věnována maximální pozornost.

Využívaný software

Kontakt

nám. Práce 2512, 760 01 Zlín
Česká republika
IČ: 25587587
DIČ: CZ25587587

+420 577 011 731

lsp@lsp.cz